Press Esc to close

Aktuality

Kontakt

Projektový manažér

Mgr. Branislav Rezník
Vedúci Odboru preventívnej údržby pamiatok
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
E-mail: Branislav.Reznik@pamiatky.gov.sk
t.č.02/20464 334
mobil:0905 483 561

Odborný koordinátor projektu

Ing.arch. Pavol Ižvolt, PhD.
Odbor preventívnej údržby pamiatok
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
E-mail: Pavol.Izvolt@pamiatky.gov.sk
 t.č.02/20464 304
mobil:0905 365 898
gallery