Press Esc to close

Aktuality

Nové správy o projekte na Tablet TV

01.02.2017

 

Reportáž o závere projektu na Tablet TV prináša rozhovor s Branislavom Rezníkom o závere projektu a pokračovaní v roku 2017, keď budú po prvýkrát prehliadky prístupné aj pre fyzické a právnické osoby. Prelink na video nájdete v časti Press.
 

New report on Tablet TV

01.02.2017

 


A report by the end of the project on the Tablet TV - an interview with Branislav Rezník, brings information about the end of the project and its continuing in 2017, when for the first time inspections for legal persons will be allowed. (For video see Press)

 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný rok 2017!

23.12.2016

 

Aj v roku 2017 sa inšpektori pamiatok v rámci projektu Pro Monumenta budú venovať vašim pamiatkam! Želáme si preto spoločne úspešnú spoluprácu a ďakujeme všetkým našim partnerom a priaznivcom za spoluprácu v roku 2016...

 

Konferencia "Komu patria pamiatky?" v Bratislave

09.11.2016

 

Srdečne pozývame vlastníkov, správcov, ale aj všetkých priaznivcov pamiatok na konferenciu organizovanú Národným Trustom Slovensko s názvom "Komu patria pamiatky?". Konferencia sa koná 9.11. v Café Berlinka na Námestí Ľudovíta Štúra v Bratislave. Na konferencii by mala odznieť aj prednáška o projekte Pro Monumenta a ďalších inšpirujúcich projektoch ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva...
Podujatie je pod záštitou slovenského predsedníctva EÚ.
http://www.nt.sk/pozvanka.pdf

Konferencia
Konferencia  

Rýchla inšpekcia na Považskom hrade

03.11.2016

 

Úrad vlády SR a Mesto Považská Bystrica požiadali Pamiatkový úrad SR o vykonanie rýchlej inšpekcie pri realizácií sanačných prác na Považskom hrade, ktoré sa realizujú v rámci projektu podporeného z  Finančného mechanizmu EHP.  Na "akcii" sa zúčastnili Trnavská a Banskoštiavnická skupina, za účasti zástupcov mesta aj dodávateľa prác. Chlapci zo Štiavnice predviedli aj zlaňovanie neprístupnej skalnej steny na ktorej prebieha injektáž. Dúfame, že naše stanoviská a pozorovania pomôžu úspešnému pokračovaniu projektu ako aj,  že sa nám podarí spracovať správu z aktuálnej situácie na hrade  čo najrýchlejšie. Situácia je   komplikovaná erodovaným skalným podložím, technologickými problémami, archeologickým výskumom a zároveň prichádzajúcim zimným obdobím. Na hrade prebiehajú súčasne aj práce dobrovoľníkov z OZ a práce s nezamestnanými.  

Rýchla inšpekcia na Považskom hrade
Rýchla inšpekcia na Považskom hrade 

Pro Monumenta v štúdiu TA3

04.10.2016

 

4.10. v rámci relácie kultúra na TA3 sme mali možnosť diskutovať o projekte a predstaviť ho divákom TA3. Teší nás, že relácia vyvolala priaznivé ohlasy a okamžitý dopyt po našej inšpekcii, ktorý sa budeme snažiť uspokojiť ešte do konca roka. Veríme, že propagácia projektu prispeje k ďalšiemu záujmu vlastníkov a k postupnému rozšíreniu našej kapacity. 
http://www.ta3.com/clanok/1091993/hostia-v-studiu-b-reznik-a-p-izvolt-o-preventivnej-udrzbe-pamiatok.html

Pro Monumenta v štúdiu TA3
Pro Monumenta v štúdiu TA3 

Havarijný stav strechy gotického kostola v Štítniku

20.09.2016

 

Na základe podnetu o havarijnom stave krytiny gotického (evanjelického a.v.) kostola a následného zatekania cez klenby, ktoré poškodilo interiérové nástenné maľby a mobiliár, sa naša východná pracovná skupina podujala na záchranné práce. Najakútnejšie miesta zatekania boli doplnené šindľovou krytinou a bola zosilnená aj odhnitá časť krokvy stredovekého hambálkového krovu. Urýchlene vypracovaná technická správa bola poskytnutá aj Ministerstvu kultúry SR. Je nevyhnutné v záujme záchrany vzácneho interiéru, ale aj stredovekej krovovej konštrukcie, zabezpečiť potrebné finančné prostriedky a čo najskôr prikročiť ku kompletnej výmene šindľovej krytiny. 

Havarijný stav strechy gotického kostola v Štítniku
Havarijný stav strechy gotického kostola v Štítniku 

Úspešná spolupráca so slovenskými železnicami

24.08.2016

 

Takéto reakcie vlastníkov a správcov pamiatok nás vždy potešia...Dobrý deň,


práve som dostala do ruky Vašu Technickú správu a certifikát  - KP Stanica železničná – Veľká Lomnica, Studený Potok 93, p.č. 4806/2. Ďakujeme. Rovnako, ako pri predchádzajúcom certifikáte, Váš výstup je perfektný. Je to skvelý podklad pre našich správcov. 


Prajem Vám i Vášmu kolektívu pri Vašej zmysluplnej práci veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Za železničných „budovárov“ Vás srdečne pozdravuje
 
Ing. Mária Ďurianová
Manažér - oddelenie železničných budov
ŽSR Generálne riaditeľstvo
Odbor železničných tratí a stavieb
Klemensova 8, 813 61 BratislavaÚspešná spolupráca so slovenskými železnicami
Úspešná spolupráca so slovenskými železnicami 

Školenie práce vo výškach

01.07.2016

 

V rámci každoročného obnovovania certifikátu pre prácu vo výškach a nad hĺbkami sa uskutočnilo pre našich pracovníkov povinné preškolenie v Moldave nad Bodvou 28.06.-01.07.2016 s praktickým tréningom lezeckých techník na kostole  v Moldave nad Bodvou, v kláštore v Jasove, v Košiciach na cirkevnom gymnáziu na Kováčskej ulici a na  kláštore dominikánov. 

Školenie práce vo výškach
Školenie práce vo výškach 

Východniari v Ľubovnianskej TV

22.06.2016

 

Našich východniarov zo Spišskej Soboty môžete vidieť na videu TV Stará Ľubovňa, ako usilovne pracujú na dvoch meštianskych domoch.
LInk: http://lms.sk/ alebo
 https://www.youtube.com/watch?v=T45MGRPb9Jg


Východniari v Ľubovnianskej TV
Východniari v Ľubovnianskej TV 
 
< novšiestaršie >