Press Esc to close

Aktuality

Rýchla inšpekcia na Považskom hrade

03.11.2016

 

Úrad vlády SR a Mesto Považská Bystrica požiadali Pamiatkový úrad SR o vykonanie rýchlej inšpekcie pri realizácií sanačných prác na Považskom hrade, ktoré sa realizujú v rámci projektu podporeného z  Finančného mechanizmu EHP.  Na "akcii" sa zúčastnili Trnavská a Banskoštiavnická skupina, za účasti zástupcov mesta aj dodávateľa prác. Chlapci zo Štiavnice predviedli aj zlaňovanie neprístupnej skalnej steny na ktorej prebieha injektáž. Dúfame, že naše stanoviská a pozorovania pomôžu úspešnému pokračovaniu projektu ako aj,  že sa nám podarí spracovať správu z aktuálnej situácie na hrade  čo najrýchlejšie. Situácia je   komplikovaná erodovaným skalným podložím, technologickými problémami, archeologickým výskumom a zároveň prichádzajúcim zimným obdobím. Na hrade prebiehajú súčasne aj práce dobrovoľníkov z OZ a práce s nezamestnanými.  

Rýchla inšpekcia na Považskom hrade
Rýchla inšpekcia na Považskom hrade 

Pro Monumenta v štúdiu TA3

04.10.2016

 

4.10. v rámci relácie kultúra na TA3 sme mali možnosť diskutovať o projekte a predstaviť ho divákom TA3. Teší nás, že relácia vyvolala priaznivé ohlasy a okamžitý dopyt po našej inšpekcii, ktorý sa budeme snažiť uspokojiť ešte do konca roka. Veríme, že propagácia projektu prispeje k ďalšiemu záujmu vlastníkov a k postupnému rozšíreniu našej kapacity. 
http://www.ta3.com/clanok/1091993/hostia-v-studiu-b-reznik-a-p-izvolt-o-preventivnej-udrzbe-pamiatok.html

Pro Monumenta v štúdiu TA3
Pro Monumenta v štúdiu TA3 

Havarijný stav strechy gotického kostola v Štítniku

20.09.2016

 

Na základe podnetu o havarijnom stave krytiny gotického (evanjelického a.v.) kostola a následného zatekania cez klenby, ktoré poškodilo interiérové nástenné maľby a mobiliár, sa naša východná pracovná skupina podujala na záchranné práce. Najakútnejšie miesta zatekania boli doplnené šindľovou krytinou a bola zosilnená aj odhnitá časť krokvy stredovekého hambálkového krovu. Urýchlene vypracovaná technická správa bola poskytnutá aj Ministerstvu kultúry SR. Je nevyhnutné v záujme záchrany vzácneho interiéru, ale aj stredovekej krovovej konštrukcie, zabezpečiť potrebné finančné prostriedky a čo najskôr prikročiť ku kompletnej výmene šindľovej krytiny. 

Havarijný stav strechy gotického kostola v Štítniku
Havarijný stav strechy gotického kostola v Štítniku 

Úspešná spolupráca so slovenskými železnicami

24.08.2016

 

Takéto reakcie vlastníkov a správcov pamiatok nás vždy potešia...Dobrý deň,


práve som dostala do ruky Vašu Technickú správu a certifikát  - KP Stanica železničná – Veľká Lomnica, Studený Potok 93, p.č. 4806/2. Ďakujeme. Rovnako, ako pri predchádzajúcom certifikáte, Váš výstup je perfektný. Je to skvelý podklad pre našich správcov. 


Prajem Vám i Vášmu kolektívu pri Vašej zmysluplnej práci veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Za železničných „budovárov“ Vás srdečne pozdravuje
 
Ing. Mária Ďurianová
Manažér - oddelenie železničných budov
ŽSR Generálne riaditeľstvo
Odbor železničných tratí a stavieb
Klemensova 8, 813 61 BratislavaÚspešná spolupráca so slovenskými železnicami
Úspešná spolupráca so slovenskými železnicami 

Školenie práce vo výškach

01.07.2016

 

V rámci každoročného obnovovania certifikátu pre prácu vo výškach a nad hĺbkami sa uskutočnilo pre našich pracovníkov povinné preškolenie v Moldave nad Bodvou 28.06.-01.07.2016 s praktickým tréningom lezeckých techník na kostole  v Moldave nad Bodvou, v kláštore v Jasove, v Košiciach na cirkevnom gymnáziu na Kováčskej ulici a na  kláštore dominikánov. 

Školenie práce vo výškach
Školenie práce vo výškach 

Východniari v Ľubovnianskej TV

22.06.2016

 

Našich východniarov zo Spišskej Soboty môžete vidieť na videu TV Stará Ľubovňa, ako usilovne pracujú na dvoch meštianskych domoch.
LInk: http://lms.sk/ alebo
 https://www.youtube.com/watch?v=T45MGRPb9Jg


Východniari v Ľubovnianskej TV
Východniari v Ľubovnianskej TV 

Deň Pro Monumenta v Nitre

19.05.2016

 

25. 25. 5. 2016 od 13.30 do 17.30 sa uskutočnil  ďalší seminár pre vlastníkov a správcov nehnuteľných kultúrnych pamiatok Deň Pro Monumenta, o tom ako sa dobre postarať o svoju pamiatku. Podujatie bolo tentokrát v Aule sv. Gorazda, Kňazský seminár sv. Gorazda Pribinovo nám. 5 v Nitre a okrem našich prednášok sme privítali aj Ing. Vladimír Kohúta s prezentáciou ku statickým problémom objektov sakrálnej architektúry.

Deň Pro Monumenta v Nitre
Deň Pro Monumenta v Nitre 

Pro Monumenta v Holandsku

18.05.2016

 

Na začiatku mája zástupcovia PÚ SR, gen. riaditeľka Katarína Kosová,  Branislav Rezník a Pavol Ižvolt navštívili partnerskú organizáciu Monumentenwacht v provincii Severné Brabantsko v Holandsku. Počas služobnej cesty, ktorá bola súčasťou plánu aktivít predĺženého realizačného obdobia projektu Pro Monumenta pre rok 2016 sme mali možnosť vidieť zblízka prácu holandských inšpektorov, databázový informačný systém, ale aj obdobný systém preventívnej údržby pamiatok v Belgicku (provincia Antverpy). Program pripravil náš viacročný garant z organizácie Monumentenwacht, p. Jacques Akerboom. Holandskí kolegovia nám predstavili aj ďalšie doplňujúce súčasti systému ochrany pamiatok, a to Pôžičkový fond pre vlastníkov pamiatok (National Restorationfund) a komplexnú obnovu pamiatok spolu s funkčným využitím provinciou Severné Brabantsko na príklade industriálneho komplexu kožiarskych závodov  De Erfgoedfabrik v Oisterwijk.  

Pro Monumenta v Holandsku
Pro Monumenta v Holandsku 

Deň Pro Monumenta v Prešove

28.04.2016

 

28.4. sa v priestoroch Krajského pamiatkového úradu v Prešove uskutočnilo ďalšie z cyklu podujatí Deň Pro Monumenta, okrem základných informácií o projekte odzneli prednášky o Údržbe sakrálnych stavieb a prednáška o Vývoji a údržbe historických krovov od Ing. Ľubora Suchého. 

Deň Pro Monumenta v Prešove
Deň Pro Monumenta v Prešove 

Železnička v Tisovci

21.04.2016

 

Chladné, ale slnečné ráno 21.apríla sme skontrolovali našu "Štiavnickú partiu" pri preventívnych zásahoch na železničných pamiatkach v Tisovci. Jeden z objektov bolo nevyhnutné zabezpečiť zadoskovaním všetkých okien, na niektorých strechách postačila  výmena niekoľkých škridiel, ale inde bude nevyhnutné natiahnuť na celú strechu provizórnu fóliu. Dostali sme ku práci ako sponzorský dar dosky z neďalekej píly a na prácu sa prišiel pozrieť aj čestný predseda občianskeho združenia Zubačka.

Železnička v Tisovci
Železnička v Tisovci 
 
< novšiestaršie >