Press Esc to close

Aktuality

Odbor preventívnej údržby pamiatok na konferencii Monumentenwacht v Leuvene

08.04.2019

 

3. - 5. apríla 2019 sme sa zúčastnili na stretnutí zástupcov organizácií preventívnej údržby organizovanej R.Lemaire Centrom, WTA a PRECOMOS  v belgickom Leuvene. Súčasťou programu v prvý deň bola aj ukážka prác Monumentenwachtu Flámsko prehliadkou kostola Sint Jan de Doperkerk v UNESCO lokalite Groot Begijnhof v Leuvene.   V budove školy R. Lemaire centre - gotickom Arenberg Kasteel pokračovali prednášky, ktoré predstavili jednotlivé organizácie typu Monumentenwacht z viacerých európskych krajín (Holandsko, Belgisko, Škótsko), Ekvádoru a Číny. Na stretnutie ďalšie dva dni plynule nadviazala vedecká konferencia zameraná na preventívnu údržbu a konferencia zástupcov WTA. Za Slovenskú stranu boli o skúsenostiach z projektu Pro Monumenta prednesené dve prednášky. Z konferencie bol vytlačený aj zborník vrátane slovenského príspevku.

Odbor preventívnej údržby pamiatok na konferencii Monumentenwacht v Leuvene
Odbor preventívnej údržby pamiatok na konferencii Monumentenwacht v Leuvene 

Termín registrácie pre podprogram OSSD 1.6 v roku 2019

08.01.2019

 

Žiadosti o prehliadku pamiatky a vypracovanie hodnotiacej správy pre podprogram 1.6 OSSD je možné v našom registračnom systéme registrovať do 28.02.2019 /kliknutím na "Rezervačný formulár" a vyplnením základných údajov/, keďže uzávierka celého podprogramu je 8.03.2019.  Naši inšpektori potrebujú čas na realizovanie prehliadok a vypracovanie správ, ďakujeme za pochopenie. Vypracovanú správu zašleme na MK SR na rokovanie komisie. Žiadateľ v OSSD doloží do svojej žiadosti kópiu E-mailu potvrdzujúcu registráciu v našom systéme.

 

Všetko dobré v novom roku 2019 s Pro Monumentou!

31.12.2018

 

Pracovníci odboru preventívnej údržby vám želajú všetko dobré v novom roku 2019. Veľa úspechov pri opravách a údržbe pamiatok, veľa nových poznatkov a zručností. Tak ako v minulosti, budeme tu pre vás!

Všetko dobré v novom roku 2019 s Pro Monumentou!
Všetko dobré v novom roku 2019 s Pro Monumentou! 

Príprava projektu Pro Monumenta II.

30.12.2018

 

Na základe požiadania odborníkov z Nórska Pamiatkový úrad SR pripravil projekt pokračovania zavedenia systému preventívnej údržby Pro Monumenta II. Projekt by mal byť podporený z  Finančného mechanizmu EHP  a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na základe schválenej Programovej dohody medzi Výborom pre finančný mechanizmus založeným Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom a Úradom vlády Slovenskej republiky ako Národným kontaktným bodom, zastupujúcim Slovenskú republiku. Začiatok projektu Pro Monumenta II. predpokladáme 1.februára alebo  1.marca 2019.

Príprava projektu Pro Monumenta II.
Príprava projektu Pro Monumenta II. 

Ocenenie publikácie

10.09.2018

 

Neoddeliteľnou súčasťou "Dní európskeho kultúrneho dedičstva" je každoročné odovzdávanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá. Tohtoročné odovzdávanie prestížnych cien za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok sa uskutočnilo 7. septembra o 14:00 v koncertnej sále Župného domu v Nitre a naša publikácia "Údržba historických stavieb" získala ocenenie v kategórii menšia publikácia. Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí k vzniku knižky prispeli! je to zároveň ocenenie aj za úsilie celého projektu Pro Monumenta o zlepšenie stavu našich pamiatok. Knižku poskytujeme bezodplatne pri inšpekciách vlastníkom a správcom. V prípade vážneho záujmu aj osobne na našich pracoviskách (Trnava, Banská Štiavnica, Poprad-Spišská Sobota).

Ocenenie publikácie
Ocenenie publikácie  

Rýchly zásah na Kostole sv. Kataríny v Bratislave

05.09.2018

 

Boli sme požiadaní pánom Jaroslavom Špankom o naliehavú opravu medeného oplechovania Sakristie Kaplnky sv. Kataríny, pri ktorej hrozilo zatečenie elektrorozvodne. Zhodou okolností, sme mali v ten deň výjazdové vozidlo z Trnavy v Bratislave, mohli sme teda urýchlene konať.   Vďaka pohotovému zásahu našej trnavskej skupiny sme dostali takýto milý mail:

Za záchranu Kaplnky sv. Kataríny,
Ctení páni, Ižvolt, Rezník, Ševčík, Blanarovič,
bez poradia v oslovení si Vás obrovsky cením.
Čo by vzniklo ak by ste neurobili záchrannú opravu strechy Sakristie sv. Kataríny? , mohla zatiecť rozvodnica, v ktorej by sa potom museli vymeniť všetky prístroje...
 S úctou Jaroslav Španko


Následne nám p. Španko ponúkol aj prebytočný materiál a náradie pre našu dielňu. Sme veľmi radi za takúto pozitívnu odozvu! Tiež ďakujeme!

Rýchly zásah na Kostole sv. Kataríny v Bratislave
Rýchly zásah na Kostole sv. Kataríny v Bratislave 

Školenie pre prácu vo výškach a nad hĺbkami

22.06.2018

 

Naši inšpektori sú každý rok preškolení na prácu vo výškach a nad hĺbkami. V tomto roku sa školili v dňoch 19.06-21.06 a  vybrali sme tri lokality a tri pamiatky: kaštieľ v Krakovanoch (komín), hrad Tematín a evanjelický kostol v Piešťanoch. Okrem teoretického a praktického školenia to samozrejme bola aj príležitosť pre nové technické inšpekcie ...

Školenie pre prácu vo výškach a nad hĺbkami
Školenie pre prácu vo výškach a nad hĺbkami 

Priebežné hodnotenia pamiatkových obnov realizovaných z podprogramu 1.6 OSSD

11.06.2018

 

V týchto dňoch uzatvárame priebežné hodnotiace správy z prvých projektov pamiatkových obnov realizovaných vďaka podpore grantovej schémy MK SR OSSD, podprogram 1..6.

Vyúčtovanie dotácie
1. Prijímateľ je povinný vyúčtovať použitie dotácie v týchto lehotách:
 a) do 31. júla 2018 za časť projektu realizovanú do 30. júna 2018,
 b) do 20. januára 2019 za časť projektu realizovanú za obdobie od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018,
 c) do 20. januára 2020 za časť projektu realizovanú za obdobie od 1. januára 2019 do 30. novembra 2019.

V prvej etape boli podporené nasledovné projekty:

MK-4212/2017/1.6          Mesto Levoča                                                  Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči
MK-4214/2017/1.6          Mestské kultúrne stredisko                          Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v novej pevnosti v Komárne
MK-4223/2017/1.6          Mesto Trnava                                                  Komplexná obnova časti mestského opevnenia v Trnave
MK-4224/2017/1.6          Mesto Hlohovec                                            Zámok v Hlohovci
MK-4225/2017/1.6          Mesto Holíč                                                    Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Koniareň
MK-4237/2017/1.6          Občianske združenie Hrad Uhrovec           Hrad Uhrovec
MK-4250/2017/1.6          Tatranský okrášľovací spolok                      Modernizácia NKP Encián
MK-4252/2017/1.6          Obec Bojná                                                     Obnova Východnej brány na slovanskom Hradisku v Bojnej
 

Priebežné hodnotenia pamiatkových obnov realizovaných z podprogramu 1.6 OSSD
Priebežné hodnotenia pamiatkových obnov realizovaných z podprogramu 1.6 OSSD 

Tréningový kurz zameraný na drevo a jeho ochranu v Nórsku

22.05.2018

 

18th International Course on Wood Conservation Technology
 
Oddelenie preventívnej údržby PÚ SR vysiela svojho pracovníka, Mgr. Danielu Zacharovú, na mesačný vzdelávací pobyt do Nórskeho hlavného mesta. Oslo sa v mesiaci jún stáva dejiskom 18. ročníka Medzinárodného kurzu technológií konzervácie dreva, ktorý pravidelne v spolupráci organizujú tamojšia pamiatková organizácia Riksantikvaren, Norwegian University of Science and Technology a ICCROM.
Podujatie pod vedením medzinárodného tímu špecialistov kombinuje/koncipuje prednášky, exkurzie a praktický workshop tak, aby mali účastníci z odlišných častí sveta možnosť okrem najnovších vedeckých poznatkov získať aj náhľad na odlišné materiály, techniky, podmienky, z nich vyplývajúce problémy a tiež spôsoby ich riešenia.

Tréningový kurz zameraný na drevo a jeho ochranu v Nórsku
Tréningový kurz zameraný na drevo a jeho ochranu v Nórsku 

Nominácia ceny ICOMOS

11.04.2018

 

Projekt Pro Monumenta - prevencia údržbou bol s viacerými ďalšími aktivitami v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva nominovaný na "Národnú cenu ICOMOS Slovensko - dedičstvo pre budúcnosť". Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční 20. apríla 2018 v Hudobnej sieni Bratislavského hradu o 14:00.  Ceny sa budú udeľovať vo viacerých kategóriach.

Nominácia ceny ICOMOS
Nominácia ceny ICOMOS 
 
staršie >