Press Esc to close

Aktuality

Ocenenie publikácie

10.09.2018

 

Neoddeliteľnou súčasťou "Dní európskeho kultúrneho dedičstva" je každoročné odovzdávanie výročných cien revue Pamiatky a múzeá. Tohtoročné odovzdávanie prestížnych cien za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok sa uskutočnilo 7. septembra o 14:00 v koncertnej sále Župného domu v Nitre a naša publikácia "Údržba historických stavieb" získala ocenenie v kategórii menšia publikácia. Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí k vzniku knižky prispeli! je to zároveň ocenenie aj za úsilie celého projektu Pro Monumenta o zlepšenie stavu našich pamiatok. Knižku poskytujeme bezodplatne pri inšpekciách vlastníkom a správcom. V prípade vážneho záujmu aj osobne na našich pracoviskách (Trnava, Banská Štiavnica, Poprad-Spišská Sobota).

Ocenenie publikácie
Ocenenie publikácie  

Rýchly zásah na Kostole sv. Kataríny v Bratislave

05.09.2018

 

Boli sme požiadaní pánom Jaroslavom Špankom o naliehavú opravu medeného oplechovania Sakristie Kaplnky sv. Kataríny, pri ktorej hrozilo zatečenie elektrorozvodne. Zhodou okolností, sme mali v ten deň výjazdové vozidlo z Trnavy v Bratislave, mohli sme teda urýchlene konať.   Vďaka pohotovému zásahu našej trnavskej skupiny sme dostali takýto milý mail:

Za záchranu Kaplnky sv. Kataríny,
Ctení páni, Ižvolt, Rezník, Ševčík, Blanarovič,
bez poradia v oslovení si Vás obrovsky cením.
Čo by vzniklo ak by ste neurobili záchrannú opravu strechy Sakristie sv. Kataríny? , mohla zatiecť rozvodnica, v ktorej by sa potom museli vymeniť všetky prístroje...
 S úctou Jaroslav Španko


Následne nám p. Španko ponúkol aj prebytočný materiál a náradie pre našu dielňu. Sme veľmi radi za takúto pozitívnu odozvu! Tiež ďakujeme!

Rýchly zásah na Kostole sv. Kataríny v Bratislave
Rýchly zásah na Kostole sv. Kataríny v Bratislave 

Školenie pre prácu vo výškach a nad hĺbkami

22.06.2018

 

Naši inšpektori sú každý rok preškolení na prácu vo výškach a nad hĺbkami. V tomto roku sa školili v dňoch 19.06-21.06 a  vybrali sme tri lokality a tri pamiatky: kaštieľ v Krakovanoch (komín), hrad Tematín a evanjelický kostol v Piešťanoch. Okrem teoretického a praktického školenia to samozrejme bola aj príležitosť pre nové technické inšpekcie ...

Školenie pre prácu vo výškach a nad hĺbkami
Školenie pre prácu vo výškach a nad hĺbkami 

Priebežné hodnotenia pamiatkových obnov realizovaných z podprogramu 1.6 OSSD

11.06.2018

 

V týchto dňoch uzatvárame priebežné hodnotiace správy z prvých projektov pamiatkových obnov realizovaných vďaka podpore grantovej schémy MK SR OSSD, podprogram 1..6.

Vyúčtovanie dotácie
1. Prijímateľ je povinný vyúčtovať použitie dotácie v týchto lehotách:
 a) do 31. júla 2018 za časť projektu realizovanú do 30. júna 2018,
 b) do 20. januára 2019 za časť projektu realizovanú za obdobie od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018,
 c) do 20. januára 2020 za časť projektu realizovanú za obdobie od 1. januára 2019 do 30. novembra 2019.

V prvej etape boli podporené nasledovné projekty:

MK-4212/2017/1.6          Mesto Levoča                                                  Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči
MK-4214/2017/1.6          Mestské kultúrne stredisko                          Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v novej pevnosti v Komárne
MK-4223/2017/1.6          Mesto Trnava                                                  Komplexná obnova časti mestského opevnenia v Trnave
MK-4224/2017/1.6          Mesto Hlohovec                                            Zámok v Hlohovci
MK-4225/2017/1.6          Mesto Holíč                                                    Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Koniareň
MK-4237/2017/1.6          Občianske združenie Hrad Uhrovec           Hrad Uhrovec
MK-4250/2017/1.6          Tatranský okrášľovací spolok                      Modernizácia NKP Encián
MK-4252/2017/1.6          Obec Bojná                                                     Obnova Východnej brány na slovanskom Hradisku v Bojnej
 

Priebežné hodnotenia pamiatkových obnov realizovaných z podprogramu 1.6 OSSD
Priebežné hodnotenia pamiatkových obnov realizovaných z podprogramu 1.6 OSSD 

Problémy s registráciou - 21.05.-30.05.2018

31.05.2018

 

Vážení vlastníci a správcovia pamiatok,
 z dôvodu opravy dátového servra Pamiatkového úradu SR je možné, že v rozmedzí od 21. mája do 28.mája 2018 Vaše žiadosti o registráciu pre prehliadky národných kultúrnych pamiatok alebo hodnotiace správy nám neboli doručené. Pokiaľ ste nás teda kontaktovali cez registráciu na našej web stránke v tomto období a neozvali sme sa Vám, prosím kontaktujte nás ešte raz. Ďakujeme za porozumenie.

Pavol Ižvoltodbor preventívnej údržby pamiatok Pamiatkový úrad SR

 

Tréningový kurz zameraný na drevo a jeho ochranu v Nórsku

22.05.2018

 

18th International Course on Wood Conservation Technology
 
Oddelenie preventívnej údržby PÚ SR vysiela svojho pracovníka, Mgr. Danielu Zacharovú, na mesačný vzdelávací pobyt do Nórskeho hlavného mesta. Oslo sa v mesiaci jún stáva dejiskom 18. ročníka Medzinárodného kurzu technológií konzervácie dreva, ktorý pravidelne v spolupráci organizujú tamojšia pamiatková organizácia Riksantikvaren, Norwegian University of Science and Technology a ICCROM.
Podujatie pod vedením medzinárodného tímu špecialistov kombinuje/koncipuje prednášky, exkurzie a praktický workshop tak, aby mali účastníci z odlišných častí sveta možnosť okrem najnovších vedeckých poznatkov získať aj náhľad na odlišné materiály, techniky, podmienky, z nich vyplývajúce problémy a tiež spôsoby ich riešenia.

Tréningový kurz zameraný na drevo a jeho ochranu v Nórsku
Tréningový kurz zameraný na drevo a jeho ochranu v Nórsku 

Nominácia ceny ICOMOS

11.04.2018

 

Projekt Pro Monumenta - prevencia údržbou bol s viacerými ďalšími aktivitami v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva nominovaný na "Národnú cenu ICOMOS Slovensko - dedičstvo pre budúcnosť". Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční 20. apríla 2018 v Hudobnej sieni Bratislavského hradu o 14:00.  Ceny sa budú udeľovať vo viacerých kategóriach.

Nominácia ceny ICOMOS
Nominácia ceny ICOMOS 

Ukončenie registrácie pre podprogram 1.6 OSSD

02.03.2018

 

Ukončenie registrácie pre podprogram 1.6 OSSD bude 07.03.2018.

Registrácia žiadostí o posudok pre dotačný systém OSSD podprogram 1.6 sú možné len do 07.03.2018, kdeže uzávierka celého podprogramu je 16.03.2018.  Naši inšpektori potrebujú čas na realizovanie prehliadok a vypracovanie správ, ďakujeme za pochopenie.

 

Prezentácia Pro Monumenty vo Vilniuse

28.11.2017

 

Vedúci OPÚP B. Rezník sa 16. novembra zúčastnil na konferencii v litovskom Viliniuse, ktorú pripravil národný správca programu EEA grants s témou Kultúrne dedičstvo a miestna samospráva - efektívny manažment. Prezentoval projekt Pro Monumenta ako aj celý systém implementácie preventívnej starostlivosti o nehnuteľné kultúrne pamiatky. Predstavenie projektu formou krátkeho filmu a detailnejším rozobratím vybraných momentov implementácie sa stretlo s veľkým ohlasom u zúčastnených. 

Prezentácia Pro Monumenty vo Vilniuse
Prezentácia Pro Monumenty vo Vilniuse 

Tesársky workshop v Banskej Štiavnici

29.09.2017

 

Od 25. septembra do 29.09. septembra prebieha v Banskej Štiavnici kurz a seminár organizovaný  Obnovou s.r.o. "Tesárstvo a stolárstvo" v priestoroch Centra stavebného dedičstva - Centrálky. Kurzu sa za Pro Monumentu zúčastnili naši štiavnickí inšpektori a zruční tesári Ing. arch. Július Lišaník a Ing. arch. Andrej Ivan. Prvý deň bol venovaný teoretickým prednáškam, medzi ktorými bola aj prednáška našej inšpektorky z Trnavy - Mgr. Danky Zacharovej, PhD. Asi najatraktívnejším prvkom programu bola účasť známeho českého tradičného tesára Petra Růžičku. Viac informácií je možné nájsť na www.obnova.sk. 


Tesársky workshop v Banskej Štiavnici
Tesársky workshop v Banskej Štiavnici 
 
staršie >