Press Esc to close

Reservation form

The function „Reservation form“  will be activated three moths before the end of the implemention period. Since that time, the private buildings  can be inspected  according to the projet´s rules as well.


Údaje o vlastníkovi/správcovi

Meno

Priezvisko

Názov inštitúcie

Ulica

Číslo

Mesto

PSČ
 
Kontaktná osoba

Meno

Priezvisko

Email

Telefónne číslo
 
Údaje o pamiatke

Názov pamiatky


Číslo pamiatky v Ústrednom zozname nehnuteľných pamiatok

Ulica

Číslo

Mesto

PSČ
 
Údaje o inšpekcii

Rozsah inšpekcie popis, max 1000 znakov

Termíny prvej inšpekcie Uveďte 3, prvý termín najskôr 1 mesiac od zaslania žiadosti
 
 
 
gallery