Press Esc to close

Aktuality

Monitorované pamiatky

Zoznam monitorovaných pamiatok od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2022 vznikne na základe žiadostí zaslaných prostredníctvom rezervačného formulára na tejto stránke, návrhov regionálne príslušných krajských pamiatkových úradov či nášho výberu. Vzhľadom na obdobie implementácie projektu Pro Monumenta II sú Kritériá pre výber pamiatok nasledovné:
  • vlastníkom pamiatky je štát, samospráva, prípadne cirkev (pamiatka je verejne prístupná),
  • dostupnosť pamiatky a ochota majiteľa/správcu spolupracovať,
  • výber by mal rovnomerne pokrývať geografické územie SR (t.j., nemal by byť len z jednej lokality),
  • pamiatka by nemala byť v úplne dezolátnom stavebno-technickom stave,
  • druhová pestrosť (pamiatky by mali byť rôznorodé, t.j. napr. kaštiele, kúrie, meštianske domy, ľudové domy, kostoly, kláštory, hradné ruiny, technické pamiatky). Navrhnuté pamiatky by mali byť rôznych veľkostí,
  • je vhodné, ak ku pamiatke existuje aspoň približná výkresová dokumentácia (zameranie) v archíve PÚ SR, alebo KPÚ (prípadne pamiatkový výskum s pôdorysmi objektu).
  • 30 nehnuteľností monitorovaných v uplynulom období - opätovná inšpekcia

Do ukončenia projektu Pro Monumenta II (30. apríla 2022) bude možné vykonávať prehliadky objektov národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb iba v prípade ak ich vlastník/správca podáva žiadosť do grantového systému MKSR Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6.


Žiadosti o vykonanie inšpekčnej prehliadky je možné uskutočniť výhradne prostredníctvom on-line rezervačného formulára umiestneného na tejto webstránke.


Trnava, TSKP 2016

Poradové číslo

Číslo TSKP

Názov pamiatky

Adresa pamiatky

Vlastník pamiatky

Celkové hodnotenie stavu pamiatky

Rok spracovania TSKP/Stav

1 1

Z0001

Kostol sv. Juraja

Svätý Jur, Horné predmestie 18

R.k. cirkev, Farnosť Svätý Jur

Vyhovujúci

2014

2

Z0002

Južný pavilón kaštieľa

Chtelnica, Družstevná 694

Obec Chtelnica, Nám. 1.mája 495/52

Narušený

2014

3

Z0003

Západný pavilón kaštieľa

Chtelnica, Družstevná 694

Obec Chtelnica, Nám. 1.mája 495/52

V obnove

2014

4

Z0004

Kostol sv. Žigmunga

Pezinok-Grinava, Myslenická ul.

R.k. cirkev, Farnosť Pezinok-Grinava

Vyhovujúci

2014

5

Z0005

Mestská veža

Modra, Štúrova 58

Mesto Modra, Dukelská 58

Vyhovujúci

2014

6

Z0006

Hospodárska budova kaštieľa

Trnava, Cukrová 1

PÚ SR, Cesta na Červený most 6

KPÚ Trnava, Cukrová 1

Narušený

2014

7

Z0007

Správcovská budova hospodárskeho dvora

Jablonica238

Obec Jablonica

Narušený

2014

8

Z0008

Neobarokový kaštieľ

Trstín 145

Reedukačné centrum Trstín

Narušený

2014

9

Z0009

Románsky kostol Narodenia Panny Márie

Čierny Brod, Heď, 481

R.k. farnosť Košúty, v správe Farnosti Galanta

Narušený

2014

10

Z0010

Cintorín a kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Sekule, p.č. 4

r.k. cirkev, Farnosť Moravský Svätý Ján

Narušený

2014

11

Z0011

Vodný mlyn

Sobotište, Habánsky dvor 486

Obec Sobotište

Narušený

2014

12

Z0012

Rotunda sv. Juraja

Skalica, Pod Kalváriou 43

Mesto Skalica

Narušený

2014

13

Z0013

Schneibnerova vila

Piešťany, Teplická 83

Mesto Piešťany

Dobrý

2014

14

Z0014

Kostol sv. Heleny

Trnava, Hlavná 47

r.k. cirkev, Farnosť Trnava-mesto, správca Arcibiskupský úrad Trnava

Vyhovujúci

2014

15

Z0015

Evanjelický kostol

Bánovce nad Bebravou, J. Jesenského 144

ECAV Bánovce nad Bebravou - Horné Ozorovce

Narušený

2015

16

Z0016

Pamätný meštiansky dom F.F. Rómera

Bratislava,Zámočnícka 10

ECAV Bratislava-Dúbravka

Narušený

2015

17

Z0017

Románsky kostol sv. Margity

Šámot, p.č. 218

R.k. cirkev, Farnosť Šamorín

Narušený

2016

18

Z0018

Veliteľská budova Komárňanskej pevnosti

Komárno, Hradná 3

Mesto Komárno

Narušený

2015

19

Z0019

Dom u Dobrého pastiera

Mikulášska 2

Múzeum mesta Bratislava

Narušený

2015

20

Z0020

Kaplnka II. Trenčianskeho hradu

Trenčín, Matúšova 19, p.č. 1186

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Vyhovujúci

2015

21

Z0021

Delová bašta Trenčianskeho hradu

Trenčín, Matúšova 19, p.č. 1186

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Vyhovujúci

2015

22

Z0022

Hladomorňa Trenčianskeho hradu

Trenčín, Matúšova 19, p.č. 1186

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Vyhovujúci

2015

23

Z0023

Barborin palác Trenčianskeho hradu

Trenčín, Matúšova 19, p.č. 1186

Trenčianske múzeum v Trenčíne

..........

2015

Revízia 2016

24

Z0024

Karner sv. Michala

Trenčín, Mariánske nám. 2

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Vyhovujúci

2015

25

Z0025

Katov dom

Trenčín, Mariánske nám. 14

Trenčianske múzeum v Trenčíne

..........

2015

26

Z0026

Pohrebná kaplnka

Horné Kočkovce, p.č. 1258

R.k. cirkev, farnosť Horné Kočkovce

..........

2015

27

Z0027

Kaštieľ

Tomášikovo, č. 3

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Narušený

2015

28

Z0028

KaštieľZayovcov

Uhrovec, štúrovo nám. 147

Obec Uhrovec

Narušený

2015

29

Z0029

Prícestná kaplnka Panny Márie

Púchov, Komenského 659

R.k. farnosť Púchov

Narušený

2015

30

Z0030

Evanjelický kostol

Zemianske Podhradie č.597

ECAV Zemianske Podhradie

Vyhovujúci

2015

31

Z0031

Evanjelická fara

Zemianske Podhradie č. 120

ECAV Zemianske Podhradie

Narušený

2015

32

Z0032

Cestný most

Bátovce, cesta do Pečeníc

Obec Bátovce

Narušený

2016

33

Z0033

Kaštieľ

Bátovce, Nám. M.R. Štefánika 17

Obec Bátovce

Narušený

2016

34

Z0034

Cintorínska kaplnka

Nitrianske Pravno, Prievidzská 133

Obec Nitrianske Pravno

Narušený

2015

35

Z0035

Kalvárska kaplnka

Stupava, Cintorínska 1

R.k. cirkev, Farnosť Stupava

Narušený

2015

36

Z0036

Kaplnka sv. Michala

Borinka- Medené Hámre

R.k. cirkev,Farnosť Stupava

Narušený

2015

37

Z0037

Observatórium

Hurbanovo, Komárňanská 134

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

..........

2015

38

Z0038

Mauzóleum rodinyMigazzi

Zlaté Moravce, Pílepská ul., p.č. 1867

Mesto Zlaté Moravce

Vyhovujúci

2015

39

Z0039

Kalvárska kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Nové Zámky Pod Kalváriou, p.č. 6876

R.k. cirkev, Farnosť Nové Zámky

Vyhovujúci

2015

40

Z0040

Kalvárska kaplnka Božieho hrobu

Nové Zámky, Pod Kalváriou, p.č. 6876

R.k. cirkev, Farnosť Nové Zámky

Vyhovujúci

2015

41

Z0041

Železničná stanica

BA-Červený most

ŽSR

Narušený

2016 IV

42

Z0042

Výpravná budova

Svätý Jur

ŽSR

Narušený

2016 IV Rozpracovaná (PŠ)

43

Z0043

Jazdiareň

Hlohovec

Mesto Hlohovec, Správca Vlastivedné múzeum Hlohovec

Narušený

2016 IV

44

Z0044

Základy kostola

Krásno

Obec Krásno

Vyhovujúci

 

45

Z0045

Kaplnka Navštívenia Panny Márie

Ondrejovce

R.k. farnosť Ondrejovce

Narušený

 

46

Z0046

Ľudový dom

Šalov

Obec Šalov

Narušený

 

47

Z0047

Zvonica

Bukovec

Obec Bukovec

Vyhovujúci

 

48

Z0048

Vodný mlyn

Bohunice

Tekovské múzeum v Leviciach

Vyhovujúci

 

49

Z0049

Remeselnícky dom

Pukanec

Obec Pukanec

Vyhovujúci

 

50

Z0050

Ľudový dom

Pukanec

Obec Pukanec

Narušený

 

51

Z0051

Kostol Všetkých svätých

Dechtice

Obec Dechtice

Vyhovujúci

 

52

Z0052

Kostol

Sedmerovec

Obec Sedmerovec

Vyhovujúci

 

53

Z0053

Meštiansky dom

Prievidza

Kongregácia Dcér Božskej lásky

Vyhovujúci

 

54

Z0054

Meštiansky dom

Prievidza

Kongregácia Dcér Božskej lásky

Vyhovujúci

 

55

Z0055

Kaštieľ Marczibányovcov

Oponice

Obec Oponice

Narušený

 

56

Z0056

Pamätná fara

Čaka

R.k. farnosť Čaka

Narušený

 

57

Z0057

Pohrebná kaplnka

Červený Kameň

SNM, Múzeum Červený Kameň

Narušený

 

58

Z0058

Rímsky kastelGerulata

Rusovce

Múzeum Mesta Bratislavy

Vyhovujúci

Rozpracovaná (DZ)

59

Z0059

Dom s hypocaustom

Rusovce

Miestny úrad Bratislava-Rusovce

Vyhovujúci

Rozpracovaná (DZ)

60

Z0060

Dom ľudový I.

Myjava

SNM, Múzeum Slovenských národných rád

Vyhovujúci

 

61

Z0061

Dom ľudový II.

Myjava

SNM, Múzeum Slovenských národných rád

Vyhovujúci

 

62

Z0062

Dom ľudový III.

Myjava

SNM, Múzeum Slovenských národných rád

Vyhovujúci

 

63

Z0063

Prístavba Ing.arch. Kusého

Myjava

SNM, Múzeum Slovenských národných rád

vyhovujúci

 

64

Z0064

Kaštieľ Novoveskovcov

Klátova Nová Ves

Obec Klátova Nová Ves

Vyhovujúci

 

65

Z0065

Grasalkovičov palác

Bratislava

Kancelária prezidenta SR

Narušený

 

66

Z0066

Kanónia

Nitra

PÚ SR, KPÚ Nitra

Narušený

 

67

Z0067

Kaplnka kaštieľa

Veľké Zálužie

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Narušený

 

68

Z0068

Hrnčiarska dielňa

Stupava

BSK, správca Malokarpatské múzeum v Pezinku

Narušený

2016

69

Z0069

Hrnčiarska pec

Stupava

BSK, správca Malokarpatské múzeum v Pezinku

Narušený

2016

70

Z0070

Považský hrad

Považské Podhradie

Obec Považská Bystrica

V obnove

2016

71

Z0071

Slovenské národné múzeum, okná

Bratislava

SNM

Narušený

 

72

Z0072

Meštiansky dom (Kaviakov)

Pezinok

Malokarpatské múzeum v Pezinku

Vyhovujúci

 

 

Poradové číslo

Číslo TSKP

Názov pamiatky

Adresa pamiatky

Vlastník pamiatky

Celkové hodnotenie stavu pamiatky

Rok spracovania TSKP

V0001

Dom meštiansky

Levoča, Nám. Majstra Pavla 41

Pamiatkový úrad SR, Bratislava

Narušený stav

2014

V0002

Dom meštiansky

Poprad, Spišská Sobota, Sobotské nám. 16

Pamiatkový úrad SR, Bratislava

Vyhovujúci stav

2014

V0003

Zvonica

Poprad, Spišská Sobota, Sobotské nám. 3

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Spišská Sobota

Vyhovujúci stav

2014

V0004

Kaplnka pohrebná

Levoča, Probstnerova cesta, p.č. 1478

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Levoča

Narušený stav

2014

V0005

Zvonica drevená

Rudňany 49

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Rudňany

Vyhovujúci stav

2014

V0006

Opevnenie mestské - brána opevnenia vstupná

Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 10

Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie

Vyhovujúci stav

2014

V0007

Opevnenie mestské - brána opevnenia vstupná (Dolná)

Spišské Podhradie, Spišská Kapitula s.č. 653

Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie

Narušený stav

2014

V0008

Zvonica

Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 18

Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie

Narušený stav

2014

V0009

Kaplnka prícestná, r.k.sv. Trojice

Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 5/3120

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Spišská Nová Ves

Narušený stav

2014

V0010

Kaplnka prícestná, r.k.sv. Anny

Spišská Nová Ves, Harichovská cesta p.č. 9395

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Spišská Nová Ves

Narušený stav

2014

V0011

Gymnázium

Levoča, Kláštorská ul. 37

Prešovský samosprávny kraj, v správe Gymnázium J.F.Rimavského Levoča

Narušený stav

2014

V0012

Kostol r.k.sv. Šimona a Júdu

Spišský Hrhov, Komenského ul. 11

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Spišský Hrhov

Narušený stav

2014

V0013

Kostol r.k.sv. Ducha

Žehra 108

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Žehra

Vyhovujúci stav

2014

V0014

Dom meštiansky

Poprad, Spišská Sobota, Sobotské nám. 22

Prešovský samosprávny kraj, v správe Podtatranská knižnica Poprad

Vyhovujúci stav

2014

V0015

Kalvária, Kaplnka kalvárska, 1. zastavenie

Košice I – Sever, Na kalvárii, p.č. 1000

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Alžbety Košice, v správe Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie Košice

Narušený stav

2015

V0016

Kalvária, Kaplnka kalvárska, 2. zastavenie

Košice I – Sever, Na kalvárii, p.č. 1001

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Alžbety Košice, v správe Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie Košice

Narušený stav

2015

V0017

Kalvária, Kaplnka kalvárska, 3. zastavenie

Košice I – Sever, Na kalvárii, p.č. 1002

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Alžbety Košice, v správe Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie Košice

Narušený stav

2015

V0018

Kalvária, Kaplnka kalvárska, 4. zastavenie

Košice I – Sever, Na kalvárii, p.č. 1003

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Alžbety Košice, v správe Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie Košice

Narušený stav

2015

V0019

Kalvária, Kaplnka kalvárska, 5. zastavenie

Košice I – Sever, Na kalvárii, p.č. 1004

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Alžbety Košice, v správe Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie Košice

Narušený stav

2015

V0020

Kalvária, Kaplnka kalvárska, 6. zastavenie

Košice I – Sever, Na kalvárii, p.č. 1005

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Alžbety Košice, v správe Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie Košice

Narušený stav

2015

V0021

Kalvária, Kaplnka kalvárska, 7. zastavenie

Košice I – Sever, Na kalvárii, p.č. 1006

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Alžbety Košice, v správe Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie Košice

Narušený stav

2015

V0022

Kalvária, Kaplnka kalvárska, mariánska

Košice I – Sever, Na kalvárii, p.č. 1007

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Alžbety Košice, v správe Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie Košice

Narušený stav

2015

V0023

Kalvária, Kaplnka kalvárska, mariánska

Košice I – Sever, Na kalvárii, p.č. 1008

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Alžbety Košice, v správe Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie Košice

Narušený stav

2015

V0024

Kalvária, Kaplnka kalvárska, 8. zastavenie

Košice I – Sever, Na kalvárii, p.č. 1009

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Alžbety Košice, v správe Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie Košice

Narušený stav

2015

V0025

Kalvária, Kaplnka kalvárska, 9. zastavenie

Košice I – Sever, Na kalvárii, p.č. 1010

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Alžbety Košice, v správe Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie Košice

Narušený stav

2015

V0026

Kalvária, Kaplnka kalvárska, 10. zastavenie

Košice I – Sever, Na kalvárii, p.č. 1011

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Alžbety Košice, v správe Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie Košice

Narušený stav

2015

V0027

Kalvária, Kaplnka kalvárska, 11. zastavenie

Košice I – Sever, Na kalvárii, p.č. 1012

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Alžbety Košice, v správe Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie Košice

Narušený stav

2015

V0028

Kalvária, Kaplnka kalvárska, 12. zastavenie

Košice I – Sever, Na kalvárii, p.č. 1013

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Alžbety Košice, v správe Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie Košice

Narušený stav

2015

V0029

Kalvária, Kaplnka kalvárska, 13. zastavenie

Košice I – Sever, Na kalvárii, p.č. 1015

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Alžbety Košice, v správe Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie Košice

Narušený stav

2015

V0030

Kalvária, Kaplnka kalvárska, 14. zastavenie

Košice I – Sever, Na kalvárii, p.č. 1014

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Alžbety Košice, v správe Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie Košice

Narušený stav

2015

V0031

Kaštieľ

Budimír 22

Obec Budimír

Narušený stav

2015

V0032

Starobinec

Rožňava, Betliarska cesta 6

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rožňava

Vyhovujúci stav

2015

V0033

Horáreň

Tatranská Javorina 13

Slovenská republika, v správe Štátne lesy Tatranského národného parku

Narušený stav

2015

V0034

Kaštieľ

Petrovany 114

Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, Bratislava Ružinov

Narušený stav

2015

V0035

Kaštieľ

Spišská Belá – Strážky, ul. Ladislava Medňanského 25

Slovenská národná galéria, Bratislava

Narušený stav

2015

V0036

Fara pamätná

Kobeliarovo 78

Obec Kobeliarovo

Vyhovujúci stav

2015

V0037

Kaštieľ

Tatranská Javorina 28

Slovenská republika, Kancelária prezidenta SR

Narušený stav

2015

V0038

Kaštieľ

Košice II – Šaca, Ku mlynu 3

Mestská časť Košice-Šaca

Dezolátny stav

2015

V0039

Dom meštiansky

Poprad, Spišská Sobota, Sobotské nám. 24

Prešovský samosprávny kraj, v správe Podtatranská knižnica Poprad

V obnove (počas obhliadky)

2015

V0040

Zvonica drevená

Malé Ozorovce 24

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľké Ozorovce, filiálka Malé Ozorovce

Narušený stav

2015

V0041

V0042

Kostol r.k.sv.Antona Pustovníka

Ordzovany 43

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Narušený stav

2016

V0043

Opevnenie kostola

Ordzovany 64

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Narušený stav

2016

V0044

Kláštor minoritov – Kostol r.k.sv. Ladislava

Spišský Štvrtok, nám. Slobody 4

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišský Štvrtok

Narušený stav

2016

V0045

Kláštor minoritov – Kaplnka pohrebná

Spišský Štvrtok, nám. Slobody 4

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišský Štvrtok

Narušený stav

2016

V0046

Kláštor minoritov – Múr hradbový

Spišský Štvrtok, nám. Slobody 4

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišský Štvrtok

Narušený stav

2016

V0047

Meniareň

Starý Smokovec p.č. 211/1, 211/3

Železnice Slovenskej republiky , Bratislava

Narušený stav

2016 IV

V0048

Stanica železničná – Budova výpravná

Veľká Lomnica, Studený Potok 93

Železnice Slovenskej republiky , Bratislava

Narušený stav

2016 IV

V0049

V0050

Radnica

Kežmarok

2016 IV

V0051

Zvonica

Kežmarok

2016 III

V0052

V0053

V0054

Dom meštiansky

Spišská Nová Ves, Zimná u. 48 (časť sýpka)

Mesto Spišská Nová Ves

Narušený stav

2016 IV

V0055

V0056

Dom meštiansky

Stará Ľubovňa, Nám. Sv. Mikuláša 12

Mesto Stará Ľubovňa

Narušený stav

2016

V0057

Škola

Hnilčík 39

Obec Hnilčík

Narušený stav

2016 III

V0058

V0059

Dom meštiansky

Prešov, Hlavná ul. 115

Pamiatkový úrad SR, Bratislava

Narušený stav

2016 IV

V0060

V0061

V0062

V0063

V0064

Kostol, ev.a.v.

Štítnik, Teplická ul. 207

Evanjelická a.v.cirkev v Štítniku

Narušený stav

2016

V0065

V0066

V0067

V0068

V0069

V0070

Poradové číslo

Číslo TSKP

Názov pamiatky

Adresa pamiatky

Vlastník pamiatky

Celkové hodnotenie stavu pamiatky

Rok spracovania TSKP

S0001

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Banská Bystrica, Pod Urpínom 272

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Banská Bystrica

Dezolát

ny stav

2014

S0002

Dom banícky

Kremnica, Kollárova25

Pamiatkový úrad SR, Bratislava

Narušený stav

2014

S0003

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

SV. Anton, 573

Múzeum vo Svätom Antone

Narušený stav

2014

S0004

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Banská Belá, p.č. 1478

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Banská Belá

Dezolát

ny stav

2014

S0005

JZ bastión mestského opevnenia

Krupina, p.č.35/1

Mesto Krupina

Narušený stav

2014

S0006

Ľudový dom

Babiná, č. 20

Obec Babiná

Vyhovujúci stav

2014

S0007

Dom meštiansky

Banská Bystrica, Lazovná 10

Štátna ochrana prírody SR

Narušený stav

2014

S0008

Kaplnka sv. Ondreja

Štefultov, Na Maximilián Šachtu 4

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Štefultov

Vyhovujúci stav

2014

S0009

Zvonica

Štiavnické Bane, Siglisberg 218

Obec Štiavnické Bane

Vyhovujúci stav

2014

S0010

Bašta mestského opevnenia

Banská Štiavnica, Lazovná

Mesto Banská Bystrica

Dezolát

ny stav

2014

S0011

Zvonica v Radvani

Banská Bystrica, Kalinčiakova, p.č. 2909

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Radvaň

Narušený stav

2014

S0012

Kostol sv. Petra a Pavla

Banská Hodruša, p.č. 796

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť sv. Petra a Pavla, Žarnovica

Narušený stav

2014

S0013

Strojovňa Žigmund šachty

Na Žigmund šachtu, p.č. 2180/14

Mesto Banská Štiavnica

Narušený stav

2014

S0014

Socha sv. Jána Nepomuckého

Starozámocká

Mesto Banská Štiavnica

Narušený stav

2014

S0015

Dom meštiansky

Banská Štiavnica

Farská 1

Narušený stav

2015

S0016

Kláštor v Hronskom Beňadiku

Hronský Beňadik , p.č. 5

Rímskokatolícka cirkev, Biskupský úrad v Nitre

Narušený stav

2015

S0017

Pamätná fara dom B.S.Timravy

Polichno č.2

Obec Polichno

Narušený stav

2015

S0018

Kostol Zvestovania Panne Márii

Chyžné, p.č.1

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jelšava

Narušený stav

2015

S0019

Zvonica drevená

Chyžné, p.č.1

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jelšava

Vyhovujúci stav

2015

S0020

Ohradný múr

Chyžné, p.č.1

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jelšava

Narušený stav

2015

S0021

Škola cirkevná

Chyžné, p.č.1

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jelšava

Narušený stav

2015

S0022

Kostol sv. Juraja

Stará Halič, č.1

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Juraja, Stará Halič

Vyhovujúci stav

2015

S0023

Zvonica drevená

Stará Halič, č.1

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Juraja, Stará Halič

Vyhovujúci stav

2015

S0024

Múr ohradný

Stará Halič, č.1

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. Juraja, Stará Halič

Narušený stav

2015

S0025

Mestská veža

Brezno, Štefánikovo námestetie 56

Mesto Brezno

Narušený stav

2015

S0026

Župný dom

Rimavská Sobota, Nám. Tompu Myhálya, p.č. 569

Mesto Rimavská Sobota

Narušený stav

2015

S0027

Ľudový dom, Lacov dom

Veličná, č.167

Ev. a.v. farský úrad Veličná

Narušený stav

2015

S0028

Múzeum Českej kultúry

Martin,

Moyzesova ul. 11

SNM Martin

Narušený stav

2015

S0029

Kostol

Malé Teriakovce

Ev. a.v. farský úrad Hrachovo

Narušený stav

2015

S0030

Meštiansky dom, Lumitzerov

Banská Štiavnica

Ev. a.v. farský úrad

Banská Štiavnica

Narušený stav

2015

S0031

Zvonica, klopačka

Liptovský Hrádok –Maša, Podjaková 6

Liptovské múzeum v Ružomberku

Narušený stav

2015

S0032

Kostol

Rybník

Ev. a.v. farský úrad Ratkovské Bystré

Narušený stav

2015

S0033

Kostol Všetkých svätých

Ludrová – Kút 2

Liptovské múzeum v Ružomberku

Narušený stav

2015

S0034

Ohradný múr

Ludrová

Liptovské múzeum v Ružomberku

Narušený stav

2015

S0035

Kaštieľ

Hontianske Moravce, Kostolná 24

Obec Hontianske Moravce

Narušený stav

2015

S0036

Hrad Modrý kameň, Dolný Hrad

Modrý Kameň, Zámocká 1

SNM Múzeum bábkarských kultúr

Narušený stav

2015

S0037

Hrad Modrý kameň, kaplnka

Modrý Kameň, Zámocká 1

SNM Múzeum bábkarských kultúr

Narušený stav

2015

S0038

Hrad Modrý kameň, hradný most

Modrý Kameň, Zámocká 1

SNM Múzeum bábkarských kultúr

Narušený stav

2015

S0039

Hrad Modrý kameň, hospodárska stavba

Modrý Kameň, Zámocká 1

SNM Múzeum bábkarských kultúr

Vyhovujúci stav

2015

S0040

Vážnica

Liptovský Hrádok –Maša, Podjaková 6

Liptovské múzeum v Ružomberku

Narušený stav

2015

S0041

Ľudový dom,

Čičmany, č.42

Považské múzeum v Žiline

Narušený stav

2015

S0042

Kostol sv. Ladislava

Trebušovce

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kamenné Kosihy

Narušený stav

2016

S0043

Ľudový dom, Radenov

Čičmany

Považské múzeum v Žiline

Vyhovujúci stav

2016

S0044

Kostol sv. Anny

Banská Štiavnica, Štefultov

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štefultov

Narušený stav

2016

S0045

Mauzóleum

Mošovce

Obec Mošovce

2016

S0046

Múzeum Karola Plicku

Blatnica

SNM Martin

2016

S0047

Drevená zvonica

Osádka

Obec Osádka

2016

S0048

Kalvária, kaplnka Božieho hrobu

Zákamenné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné

Vyhovujúci stav

2016

S0049

Kalvária, kaplnka Nanebovzatia Panny Márie

Zákamenné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné

Vyhovujúci stav

2016

S0050

Kalvária, kaplnka sv. Heleny

Zákamenné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné

Vyhovujúci stav

2016

S0051

Kalvária, 1. zastavenie

Zákamenné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné

Vyhovujúci stav

2016

S0052

Kalvária, 2. zastavenie

Zákamenné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné

Vyhovujúci stav

2016

S0053

Kalvária, 3. zastavenie

Zákamenné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné

Vyhovujúci stav

2016

S0054

Kalvária, 4. zastavenie

Zákamenné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné

Vyhovujúci stav

2016

S0055

Kalvária, 5. zastavenie

Zákamenné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné

Vyhovujúci stav

2016

S0056

Kalvária, 6. zastavenie

Zákamenné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné

Vyhovujúci stav

2016

S0057

Kalvária, 7. zastavenie

Zákamenné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné

Vyhovujúci stav

2016

S0058

Kalvária, 8. zastavenie

Zákamenné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné

Vyhovujúci stav

2016

S0059

Kalvária, 9. zastavenie

Zákamenné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné

Vyhovujúci stav

2016

S0060

Kalvária, 10. zastavenie

Zákamenné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné

Vyhovujúci stav

2016

S0061

Kalvária, 11. zastavenie

Zákamenné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné

Vyhovujúci stav

2016

S0062

Kalvária, 12. zastavenie

Zákamenné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné

Vyhovujúci stav

2016

S0063

Kalvária, 13. zastavenie

Zákamenné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné

Vyhovujúci stav

2016

S0064

Kalvária, 14. zastavenie

Zákamenné

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zákamenné

Vyhovujúci stav

2016

S0065

Strážny dom

Tisovec

ŽSR

Narušený stav

S0066

Výhybkáreň

Tisovec

ŽSR

Narušený stav

S0067

Stanovisko výhybkára

Tisovec

ŽSR

Narušený stav

S0068

Železničná ubytovňa

Tisovec

ŽSR

Dezolátny stav

S0069

Administratívna budova

Tisovec

ŽSR

Narušený stav

S0070

Strážny dom

Stankovany

ŽSR

S0071

Strážny dom

Švošov

ŽSR

Narušený stav

S0072

Výpravná budova

Ľubochňa

ŽSR

Narušený stav

S0073

Klopačka

Hodruša Hámre

Obec Hodruša Hámre

Narušený stav

S0074

Kostol sv. Ondreja

Lipt. Ondrej

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lipt. Ondrej

S0075

Mestské opevnenie, Piargská brána

Banská Štiavnica

Pamiatkový úrad SR, Bratislava

S0076

Kaštieľ

Jelšava

Mesto Jelšava